phanduyen's Hồ Sơ
Thành Viên Mới
3
Điểm

Hỏi
0

Trả Lời
1

  • Thành Viên Mới Asked on 2019-12-04 in Sức Khỏe.

    Giấy này bạn phải cất kỹ, có thể sau này sẽ có ích đấy. Bạn đọc bài báo này sẽ hiểu rõ nè https://topnlist.com/top-5-loi-ich-khong-ngo-khi-hien-mau-ma-ban-chua-biet/. Giấy chứng nhận hiến máu này theo mình được hiểu là bạn sẽ được hoàn lại lượng máu bằng với lượng máu mà bạn đã hiến khi nào mình bị tai nạn, cần truyền máu đấy. Rất hữu ích đấy bạn.

    • 227 views
    • 1 answers
    • 0 votes