Mẫu thiết kế nhà thông minh chất lượng

Muốn tham khảo mấy mẫu thiết kế nhà thông minh chất lượng thì vào xem ở đâu ạ? Kiểu mẫu thật chứ không phải mô hình ảo ảo đâu ạ.

Thành Viên Mới Asked on 2021-04-16 in Công Nghệ.
Add Comment
 • 1 Answer(s)

  Vào đây https://acis.com.vn/ rồi kích chọn phần các công trình thực tế mà xem nha bạn.

  Thành Viên Mới Answered on 2021-04-16.
  Add Comment

  Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.